Г) MS Organization Chart

12345

6) Яку клавішу потрібно натиснути для того, щоб посилання на комірку стало абсолютним?

а) F2

б) F5

в) Ctrl

г) F4+

1) Яку функціональну клавішу можна використати для перевірки правопису у Word-документі?

а) F2

б) F5

в) F7+++

г) F9

2) Вказати, що означає напис #ПУСТО! у комірці MS Excel:

а) аргументом є величина недопустимого типу

б) аргументом функції виступає посилання на порожню комірку+

в) порушення правил задання операторів

г) неправильне задання перетину діапазонів

3) Яку комбінацію клавіш необхідно натиснути у MS Word, що перейти на новий рядок без абзацу?

а) Ctrl + Enter

б) Alt + Tab

в) Tab + Enter

г) Shift + Enter+++

4) Якої помилки не існує в MS Excel?

а) #ССЫЛКА

б) #ФОРМ!

в) #ДЕЛ/0!

г) #Н/Д

5) Яка команда дозволяє виконати сортування даних в ЕТ?

а) Сервіс – Сортування

б) Правка – Сортування

в) Дані – Сортування

г) Вид – Сортування

6) Яка з перелічених функцій не відноситься до логічних?

а) СРЗНАЧ

б) И

в) НЕ

г) ЛОЖЬ

1) В комірці С5 записана формула =А5*В5-А$2*$В2. Якщо скопіювати цю формулу праворуч, то отримаємо:

а) = В5 * С5 - А$2 * $В2

б) = А6 * В6 - А$2 * $В2+++

в) = В5 * С5 - В$2 * $В2

г) = А6 * В6 - А$2 * $В3

2) Якщо в першу комірку A5 ввести 5, а в B5 – число 2 та протягнути спільний маркер заповнення вправо, то яке число буде в комірці E5?

а) 9

б) 7

в) -7+++

г) 3

1) Яке положення рисунку відносно тексту не можливе уMS Word?

А) по контору

б) в тексті+

В) за контуром

Г) навколо рамки

2) Скільки комірок виділяється в діапазоні D6:F9?

а) 4

б) 9

в) 12+

г) 14

3) Яка комбінація клавіш дозволяє перейти на нову сторінку у Word-документу?

а) Ctrl + Enter

б) Ctrl + Shift

в) Alt + Tab+

г) Tab + Enter

4) Якою командою можна запустити Word-документу через пункт Виконати?

а) Winword+++

б) Msword

в) Word.doc

г) exedoc

5) З скількох закладок складається діалогове вікно Формат комірок у MS Excel?

а) 4

б) 6

в) 5

г) 3

6) Якою комбінацією клавіш у Word-документі можна викликати Тезаурус?

а) Shift +F7+++

б) Alt + F5

в) Ctrl + F9

г) Alt + F6

1) Кількість користувачів одночасно можуть працювати з однією робочою книгою?

а) безліч

б) 1024

в) 16

г) 256+++

2) Яку комбінацію клавіш необхідно натиснути, щоб створити новий Word-документ

а) Tab + N

б) Shift + N

в) Crtl + N+++

г) Alt + N

3) Якщо дані розміщені на іншому листку книги Excel, то адреса відповідної комірки вказується із знаком:а) $

б) ! +++

в) :

г) #

4) Вказати, якою комбінацією можна викликати контактне меню виділеного об’єкта?

а) Ctrl + F5

б) Shift + F10+++

в) Shift + F1

г) Ctrl + F9

5) Скільки можна максимально задати значень після коми в ЕТ при числовому форматі комірки?

а) 10+

б) 5

в) 30

г) 25

6) Якого типу побудови діаграми в MS Excel не існує?

а) з областями

б) бульбашкова+++

в) інтегрована

г) пелюсткова

1) Вибрати правильний запис в Excel формули (значення х знаходиться в комірці A2):

а) =ABS(5A2*cos*(A2))

б) =ABS(5*A2*cos(A2))

в) = (5*A2*cos(A2))

г) =ABS*(5* A2cos(A2))+

2) В комірці E3 записана формула = А$3*D2-А3*$В3. Якщо скопіювати цю формулу вниз, то отримаємо:

а) =A$3*D3-A4*$B4

б) =A$3*D3-A4*$B3+++

в) =B$3*D2-A3*$B4

г) =B$3*D3-A4*$B4

1) Якою комбінацією клавіш можна скопіювати текст у Word?

а) Ctrl + Alt

б) Shift + Ins

в) Ctrl + Ins+++

г) Shift + Alt

2) Скільки максимально символів може містити одна комірка в Excel?

а) 255+++

б) 124

в) 16

г) 32

3) В яких одиницях задається розмір шрифту в MS Word?

а) дюймах

б) міліметрах

в) пунктах+++

г) брилях

4) Якого відображення тексту у комірці в MS Excel не існує?

а) перенесення по словах

б) автопідбір ширини+

в) об’єднання стовпців

г) об’єднання комірок

5) За допомогою якої комбінації клавіші можна відкрити діалогове вікно Найти ?

а) Alt + P

б) Ctrl + F+++

в) Shift + B

г) Alt + F4

6) Як MS Excel розпізнає тип даних, що вводяться в комірку?

а) за першим символом+++

б) за результатом обчислень

в) за останнім символом

г) за кількістю символів

1) Яка комбінація клавіш дозволяє поставити апостроф у Word- документі ?

а) Shift + 0146

б) Alt +146

в) Alt + 0146+++

г) Shift +146

2) Вказати, що відобразиться в клітинці, якщо ввели значення 3.4 (через крапку)?

а) 3 квітня (поточного року)+++

б) Дата

в) 3.4

г) ####

3) Яку піктограму використовують щоб відобразити всі знаки у Word- документі?

а) +++

б)

в)

г)

4) Яка з перелічених функцій в MS Excel не відноситься до статистичних?

а) МАКС

б) МИН

в) СРЗНАЧ

г) ЕСЛИ+++

5) Якого формату комірок в MS Excel не існує?

а) дробового

б) логарифмічного

в) експоненціального

г) фінансового

6) Як можна викликати одержати роз’яснення помилки у MS Excel?

а) Формат – Роз’яснення помилки

б) Правка – Помилка – Роз’яснення помилки +++

в) Сервіс – Залежність формули – Джерело помилок

г) Дані – Залежність формули – Джерело помилок

1) Вибрати правильний запис в Excel формули (значення х знаходиться в комірці D3):

а) =(cos(D1)^2)/sqr(2x)

б) =cos(D3)^2/sqr(2*D3)

в) =cos^2 (D8) /(2x)

г) =cos^2 *(D3)/ sqr *(2*D3)++

2) Якщо в першу комірку С8 ввести 2, а в С9 – число 1 та протягнути спільний маркер заповнення вниз, то яке число буде в комірці С15?

а) 2

б) 10

в) -5++

г) 1


5557214782030965.html
5557280196900491.html
    PR.RU™